Co można zrobić w KSM-ie?

Działalność turystyczna i sportowa:

- organizowanie pielgrzymek pieszych i autokarowych,
- organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych,
- prowadzenie klubów sportowych,
- organizacja turniejów i zawodów,
- organizowanie wycieczek rowerowych, rajdów górskich itp,
- organizowanie kolonii letnich, obozów wędrownych itp.


Działalność kulturalno-oświatowa:

- prowadzenie wszelkiego typu kursów, np. tańca, językowych, kosmetycznych itp.,
- organizowanie wieczorków, spektakli teatralnych, recitali, koncertów muzyki rozrywkowej i klasycznej, piosenki religijnej,
- prowadzenie sklepików z wydawnictwami religijnymi i dewocjonaliami,
- prowadzenie bibliotek parafialnych,
- prowadzenie wypożyczalni kaset video (z filmami religijnymi i wszelkimi innymi, ale wartościowymi),
- organizowanie dyskotek i zabaw dla dzieci,
- prowadzenie klubo-kawiarni,
- organizowanie festynów, loterii,
- przeprowadzanie konkursów tematycznych - plastycznych, recytatorskich, fotograficznych, literackich itp.,
- udzielanie korepetycji,
- prowadzenie półkolonii.


Działalność charytatywna:


-
organizowanie wigilii, ewentualnie opłatka dla samotnych,
- organizowanie zbiórek ubrań dla ubogich (np. z okazji tygodnia miłosierdzia),
- pomoc żywnościowa dla rodzin biednych i wielodzietnych,
- przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych,
- odwiedziny dzieci w szpitalach i domach dziecka,
- praca z niepełnosprawnymi,
- wszelka pomoc na rzecz potrzebujących.


Działalność religijna:

- przygotowanie liturgii Mszy Świętej (tj. komentarze, modlitwa wiernych, śpiew),
- przygotowanie innych nabożeństw (np. Droga Krzyżowa, adoracja, różaniec),
- prowadzenie spotkań modlitewnych dla wszystkich chętnych,
- apostolstwo poprzez własne gazetki (ścienne lub prasowe).


WSPÓŁPRACALOGOWANIE